DanSau Eskegaard_DB Partner trailer_mani

sikker transport


Avlscenter Eskegaard A/S sikrer at dyrene kommer sikkert frem – til den aftalte destination og den aftalte tid.

Heller ikke under transporten slipper vi kontrollen med dyrene. Vi tager alle forholdsregler for at sikre mod smitte. Ved overflytning anvendes godkendte SPF-biler, som sikrer optimal smittebeskyttelse og dyrevelfærd. Herudover er alle vore medarbejdere uddannet indenfor svineavl med høj biosikkerhed.

Vi tilsikrer at vores høje standarder indenfor biosikkerhed når helt ud til kunden. Derfor har vi egen SPF-godkendt lastbil og chauffør. Bilen kører primært i Danmark og Tyskland, hvilket er til stor gavn for vores kunder. Vores chauffør har et grundigt kendskab til leveringsdetaljer, kunder samt deres faciliteter. En væsentlig detalje, som sikrer vores kvalitet hele vejen til stalden. 

Planlægning


For at sikre en høj leveringsstandard, anvender vi nogle specifikke bedriftsstyringsprogrammer samt specialtilpassede styresystemer. Dette muliggør en meget detaljeret planlægning, som kommer både kunden samt chaufføren til gode, da misforståelser undgås. På baggrund af vores store erfaring inden for logistik og planlægning arbejder vi gerne med langtidsplanlægning. Dermed sikrer vi gode løsninger i komplekse opgaver.  

Levering


For at kunne skræddersy leveringen af avlsdyr, bruger vi indsamlede data omkring vores kunders modtagefaciliteter og karantænerum. Vi har specialiseret os i håndtering af bl.a. holdvis levering af de grupper kunden modtager, således kan vi levere grise, der ikke er blandet siden fravænning.

Avlscenter Eskegaard A/S har et tæt samarbejde med bl.a. ...

SPF - Handel og transport af levende grise mellem besætninger i både Danmark og udlandet
Berdex - Producent af transportvogne til dyr