IMG_4592_kontrollerede staldmiljøer

Svineavl


Avlscenter Eskegaard A/S – det originale DanBred materiale, i en videreforædlet form.

Avlscenter Eskegaard A/S driver avl i det originale DanBred system med udgangspunkt i de 3 primære racer. Eskegaard har specialiseret sig i valid avl på højeste genetiske niveau kombineret med forædling af avlsdyr på parametre, der er væsentlige for kunder, som køber genetik.

UNIK KVALITET


Avlscenter Eskegaard A/S er i dag en anerkendt og bæredygtig virksomhed med rødder langt tilbage i historien. Det er vores målsætning også fremover at levere dyr, der kan skabe størst mulig værdi for vores kunder. Vores kundetilfredshed taler for sig selv. Derfor vægter vi vores 4 kvaliteter meget højt: Valid avl - Biosikkerhed - Specialdesignet fodring - Opstaldning og sundhed.

Vores 3 racer


Den samlede produktion omfatter 220 søer i Landraceavl, 180 søer i Duroc avl og 1300 søer i opformering til produktion af DanBred Hybrid.

SPF_Grise_82_salg eksport_mani

DanBred Landrace (LL)


Fra Eskegaard leverer vi Landrace polte til danske og tyske opformeringsbesætninger, samt besætninger med Kernestyring.
DanBred Landrace er en af hundyrracerne i vores krydsningsprogram til produktion af YL-sopolte. Landracen har en god slagtekvalitet. På grund af Landracens ekstremt gode moderegenskaber bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)


Vores YL polte produceres på baggrund af vores Landrace avlskerne.
DanBred Hybrid er en førstegangs krydsning mellem DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. DanBred Hybrid er den optimale racekombination i soholdet. DanBred Hybrid sikrer høj effektivitet i besætningen, ved at kombinere Landracens høje frugtbarhed og gode moderegenskaber med Yorkshires styrke og fine kødkvalitet. DanBred Hybrids styrke i benstilling og kropsbygning sikrer god holdbarhed og mindsker produktionsomkostningerne i din besætning.

Krydses DanBred Hybrid soens gode moderegenskaber samt potentiale for høj mælkeydelse med DanBred Duroc racens enestående vækstpotentiale og høje foderudnyttelse, produceres store levedygtige kuld, til gavn for professionelle svineproducenter verdenen over. DanBred Hybrid sikrer din besætnings produktivitet og rentabilitet.


DanBred Duroc (DD)


Der er investeret i avlsrettighed på 180 Duroc søer til Eskegaard.

DanBred Duroc klarer sig suverænt godt som faderrace i kombination med LY/YL-søer. I Danmark er der en lang tradition for at bruge Duroc ornen som faderrace og LY/YL-søer som mødre til slagtesvin. Ved denne treracekrydsning får svineproducenterne fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultater, høj kødprocent og god kødkvalitet.


Avlscenter Eskegaard A/S har et tæt samarbejde med bl.a. ...

Seges - Et fagligt videns- og innovationshus
Dansk Svineavl - Medlemsorganisation for svineavl
Danish Agro - Salg af foderstoffer
Vilofoss - Producent af mineraler, vitaminer
Øgendahls Maskinfabrik - Leverandør af male-blandeanlæg
Danvet - Svinefagdyrlæger
SPF-SUS - Servicepartner vedr. SPF sundhedsstatus
SPF-Danmark - Transportør med SPF-godkendte lastbiler 
Skov - Klima- og farm management løsninger
Jyden Bur A/S - Staldinventar og indretning
BoPil A/S - Spotmix fodersystemer